NOW Academy

Je leest op dit moment de privacy verklaring van NOW Academy. NOW Academy is een (visueel) communicatie bureau dat zich richt op het neerzetten van de merkbeleving van bedrijven. Denk hierbij aan het geven van advies en het ontwikkelen van visuele uitingen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door NOW Academy verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door NOW Academy, neem dan gerust contact op!

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door NOW Academy. Deze worden hieronder toegelicht.

 

NOW Academy stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van NOW Academy. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

 

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met NOW Academy via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

 

De website van NOW Academy verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door NOW Academy, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 

Op het moment dat je contact opneemt met NOW Academy via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door NOW Academy of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar NOW Academy. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van NOW Academy prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van NOW Academy ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

 

Jouw rechten

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij NOW Academy vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met NOW Academy. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door NOW Academy. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

 

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij NOW Academy opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient NOW Academy al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij NOW Academy vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat NOW Academy niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

 

Wil jij niet dat NOW Academy jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

 

Plichten

NOW Academy verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van NOW Academy via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan NOW Academy de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met NOW Academy met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

NOW Academy behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer NOW Academy dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van NOW Academy te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.